Ulat/Archive

Archive ng mga ulat sa baha (tingnan ang Mga dokumentasyon ng Reports endpoint), na ipinakita bilang isang JSON kasama ang lahat ng mga ulat sa pagbaha na natanggap sa loob ng tinukoy na tagal ng panahon.

Sa kasalukuyan ang mga datos na ito ay magagamit lamang para sa Quezon City at Pamapanga.

Format ng Kahilingan

Query ParameterPaglalarawanFormatRequired

start

Oras ng pagsisimula para sa panahon ng archive

String in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ

Yes

end

Pagtatapos ng oras para sa panahon ng archive

String in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ

Yes

admin

Aling lungsod ang nais nating ibalik ang mga imprastraktura? (isa sa supported areas )

String

No

geoformat

Anong format ang dapat gamitin ang mga resulta sa heyograpiya? (isa sa topojson, geojson defaults to topojson)

String

No

Tandaan na ang time zone ay dapat na tinukoy bilang +/- Ang offset ng UTC na mangangailangan ng pag-encode ng character na HTML (hal. +0700 nagiging% 2B0700).

Kumuha/reports/archive

Note : Please include a User-Agent header in all of your requests. The User-Agent header helps us identify your requests and troubleshoot any issues you may have. To set the User-Agent header, add the following line to your request headers:

Ilista ang mga ulat sa pagbaha sa Quezon City at Pampanga na natanggap sa loob ng tinukoy na window ng oras:

curl --user-agent "YOUR-UA-STRING" "https://api.mapakalamidad.ph/reports/archive?start=2017-12-04T00%3A00%3A00%2B0700&end=2017-12-06T05%3A00%3A00%2B0700&geoformat=geojson"

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

{
  "statusCode": 200,
  "result": {
    "type": "FeatureCollection",
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            106.815842,
            -6.183179
          ]
        },
        "properties": {
          "pkey": "0001",
          "created_at": "2017-12-04T09:51:00.000Z",
          "source": "qlue",
          "status": "confirmed",
          "url": null,
          "image_url": null,
          "disaster_type": "flood",
          "report_data": null,
          "tags": {
            "instance_region_code": "jbd",
            "local_area_id": "782"
          },
          "title": " ",
          "text": "#flood report"
        }
      }
     ]
    }
   }

Last updated