Rate Limits

Gumagamit ang MapaKalamidad API ng rate limiting na nagbibigay hangganan sa bilang ng mga hiling na maigagamit kontra sa endpoint. Kapag lumagpas ka sa hangganan, ang inyong hiling ay mapipigilan at makatatangap ka ng HTTP 429 Masyadong Maraming Humihiling ng mga tugon mula sa API.

Hinihikayat kang laging manatili sa loob ng iyong inilaan na quota at magpatupad ng mga pagsubok sa iyong code kung saan na aangkop.

Last updated