Baha

Impormasyon ng live na pagbaha - ayon sa lungsod, ng estado ng baha (kung kinakailangan). SInusuportahan ang /estado endpoint kung saan ay hindi pang-heograpia at simpleng nagbibigay sa estado ng mga lugar na binabaha pati na rin ang isang pangheograpiyang endpoint na magbibigay sa mga lugar na binabaha na napapailalim sa isang minimum_state o kung saan lahat ng mga lugar kasama ang kanilang kasalukuyang katayuan sa pagbaha. Bilang karagdagan sa topojson at geojson sinusuportahan ng endpoint na ito ang Common Alerting Protocol (CAP).

Tandaan na ang mga estadong baha na nasa CAP format ay mayroong default na pag-expire sa loob ng 6 na oras simula sa kahilingan ng API.

State Codes ng Baha

Numeric codes are used to represent flood states, these are as follows:

Code

Severity

Description

1

Hindi Alam

HINDI ALAM ANG ANTAS NG BAHA - MAG INGAT -

2

Minor

BAHA SA PAGITAN NG 10 AT 70 SENTIMETRO

3

Katamtaman

BAHA SA PAGITAN NG 71 AT 150 SENTIMETRO

4

Marahas

BAHA MAHIGIT 150 SENTIMETRO

Format ng Paghiling

Query Parameter

Paglalarawan

Format

Required

city

Aling lungsod ang nais naming ibalik ang mga imprastraktura? (isa sabdg, jbd, sby)

String

No

format

Aling format ang dapat nating ibalik ang mga resulta? (isa sajson, xml, defaults to json)

String

No

geoformat

Anong format ang dapat gamitin ang mga resulta sa heyograpiya? (isa sa topojson, geojson, cap defaults to topojson)

String

No

minimum_state

Ang minimum na estado ng baha na dapat ibalilk? (min: 1, max: 4)

Number

No

KUMUHA /floods

Ilista ang lahat ng mga lugar na binabaha sa Quezon City na may estado ng baha (flood state) ng 1 o mas mataas.

curl "https://data.petabencana.id/floods?city=jbd&minimum_state=1"

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

{
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "type": "Topology",
  "objects": {
   "output": {
    "type": "GeometryCollection",
    "geometries": [
     {
      "type": "Polygon",
      "properties": {
       "area_id": "5",
       "geom_id": "3174040004009000",
       "area_name": "RW 09",
       "parent_name": "GROGOL",
       "city_name": "Jakarta",
       "state": 1,
       "last_updated": "2016-12-19T13:53:52.274Z"
      },
      "arcs": [
       [
        0
       ]
      ]
     }
    ]
   }
  },
  "arcs": [
   [
    [
     9999,
     7847
    ],
    [
     -507,
     -6
    ],
    [
     -695,
     -70
    ],
    [
     -317,
     -221
    ],
    [
     -761,
     -18
    ],
    [
     -516,
     98
    ],
    [
     -641,
     -61
    ],
    [
     -649,
     -119
    ],
    [
     -169,
     -762
    ],
    [
     -181,
     -519
    ],
    [
     48,
     -602
    ],
    [
     -130,
     -162
    ],
    [
     64,
     -1235
    ],
    [
     81,
     -2351
    ],
    [
     136,
     -1098
    ],
    [
     15,
     -675
    ],
    [
     -1250,
     -40
    ],
    [
     -879,
     -6
    ],
    [
     -924,
     217
    ],
    [
     -924,
     425
    ],
    [
     -1800,
     138
    ],
    [
     830,
     1540
    ],
    [
     565,
     1455
    ],
    [
     764,
     1975
    ],
    [
     1018,
     2079
    ],
    [
     384,
     788
    ],
    [
     389,
     1061
    ],
    [
     1398,
     -76
    ],
    [
     296,
     -25
    ],
    [
     360,
     6
    ],
    [
     392,
     -9
    ],
    [
     360,
     -9
    ],
    [
     377,
     12
    ],
    [
     323,
     25
    ],
    [
     354,
     76
    ],
    [
     296,
     89
    ],
    [
     211,
     42
    ],
    [
     290,
     52
    ],
    [
     217,
     28
    ],
    [
     341,
     110
    ],
    [
     43,
     -67
    ],
    [
     57,
     -174
    ],
    [
     109,
     -159
    ],
    [
     154,
     -257
    ],
    [
     115,
     -370
    ],
    [
     99,
     -346
    ],
    [
     124,
     -357
    ],
    [
     133,
     -422
    ]
   ]
  ],
  "transform": {
   "scale": [
    0.0000003311331833192323,
    0.00000032713269326930546
   ],
   "translate": [
    106.7917869997,
    -6.158925
   ]
  },
  "bbox": [
   106.7917869997,
   -6.158925,
   106.7950980004,
   -6.1556540002
  ]
 }
}

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <id>https://data.petabencana.id/floods</id>
  <title>petabencana.id Flood Affected Areas</title>
  <updated>2016-12-19T23:08:52+07:00</updated>
  <author>
    <name>petabencana.id</name>
    <uri>https://petabencana.id/</uri>
  </author>
  <entry>
    <id>https://data.petabencana.id/floods?parent_name=GROGOL&amp;area_name=RW%2009&amp;time=2016-12-19T22:41:35+07:00</id>
    <title>GROGOL.RW_09.2016-12-19T22:41:35+07:00 Flood Affected Area</title>
    <updated>2016-12-19T22:41:35+07:00</updated>
    <content type="text/xml">
      <alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
        <identifier>GROGOL.RW_09.2016-12-19T22:41:35+07:00</identifier>
        <sender>BPBD.JAKARTA.GOV.ID</sender>
        <sent>2016-12-19T22:41:35+07:00</sent>
        <status>Actual</status>
        <msgType>Alert</msgType>
        <scope>Public</scope>
        <info>
          <category>Met</category>
          <event>FLOODING</event>
          <urgency>Immediate</urgency>
          <severity>Minor</severity>
          <certainty>Observed</certainty>
          <senderName>JAKARTA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY</senderName>
          <headline>FLOOD WARNING</headline>
          <description>AT 22:41 WIB THE JAKARTA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY OBSERVED FLOODING OF BETWEEN 10 and 70 CENTIMETERS IN GROGOL, RW 09.</description>
          <web>https://petabencana.id/</web>
          <area>
            <areaDesc>RW 09, GROGOL</areaDesc>
            <polygon>-6.1563580003,106.7950980004 -6.1563600004,106.7949299998 -6.1563829997,106.7947 -6.1564550003,106.7945949997 -6.1564609997,106.7943429997 -6.156429,106.7941719999 -6.156449,106.7939600001 -6.156488,106.793745 -6.1567369998,106.7936890001 -6.1569070004,106.7936290001 -6.1571040005,106.7936449999 -6.1571570003,106.7936019997 -6.157561,106.7936229998 -6.1583300004,106.7936500001 -6.1586889999,106.7936950004 -6.1589100002,106.7936999998 -6.1589229999,106.7932860005 -6.158925,106.7929949996 -6.1588540003,106.7926889999 -6.1587150002,106.7923830002 -6.1586699999,106.7917869997 -6.158166,106.7920619998 -6.1576899997,106.7922490003 -6.1570440005,106.7925020003 -6.1563639997,106.7928389996 -6.1561060004,106.7929660001 -6.1557589997,106.7930949997 -6.1557839999,106.7935580004 -6.1557920003,106.7936560004 -6.1557900002,106.7937749996 -6.1557930003,106.7939050002 -6.1557960005,106.7940240003 -6.1557920003,106.7941489998 -6.1557839999,106.7942560002 -6.1557589997,106.7943730002 -6.1557300001,106.7944710002 -6.1557160004,106.7945409999 -6.1556990005,106.7946369998 -6.1556900001,106.7947090004 -6.1556540002,106.7948220002 -6.1556760003,106.794836 -6.1557330003,106.794855 -6.155785,106.7948909998 -6.1558690002,106.7949420004 -6.1559900004,106.7949800003 -6.1561030002,106.7950130001 -6.1562200002,106.7950540001 -6.1563580003,106.7950980004 </polygon>
          </area>
        </info>
      </alert>
    </content>
  </entry>
</feed>

KUMUHA /floods/states

Ilista ang lahat ng mga estadong binahang ng nabahaang lugar sa Quezon City na may flood state.

curl "https://data.petabencana.id/floods/states?city=jbd&minimum_state=1"

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

{
 "statusCode": 200,
 "result": [
  {
   "area_id": "5",
   "state": 1,
   "last_updated": "2016-12-19T13:53:52.274Z"
  }
 ]
}

ILAGAY /floods/:localAreaId

ILAGAY ang bagong flood state sa system para sa isang naituring lokal na lugar. ( PUT a new flood state in the system for a given local area (ligtas, nangangailangan ng token ng pahintulot).

curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{
  "state": 2
}' "https://data.petabencana.id/floods/5"

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

{
 "localAreaId": 5,
 "state": 2,
 "updated": true
}

TANGGALIN /floods/:localAreaId

Inaalis ang kabuuang flood state para sa isang piling lokal na lugar. (ligtas, nangangailangan ng token ng pahintulot)

curl -X DELETE "https://data.petabencana.id/floods/5"

Ang mga resulta ay ang mga sumusunod:

{
 "localAreaId": 5,
 "state": null,
 "updated": true
}

Last updated