Imprastraktura

Ang mga lokasyon ng lokal na imprastraktura kabilang ang mga flood gates, bomba at daanan ng tubig.

Format ng Kahilingan

KUMUHA /infrastructure/:type

Ibalik ang isang listahan ng mga bomba sa Quezon CIty at Pampanga.

curl "https://data.petabencana.id/infrastructure/pumps?city=jbd"

Ang mga resulta ay ang mga sumusnod:

{
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "type": "Topology",
  "objects": {
   "output": {
    "type": "GeometryCollection",
    "geometries": [
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "PA Marina"
      },
      "coordinates": [
       7164,
       7352,
       0
      ]
     },
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "Pompa Waduk Setia Budi Barat"
      },
      "coordinates": [
       5312,
       5077,
       0
      ]
     },
     // etc. etc. //
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "Pompa UP Senen"
      },
      "coordinates": [
       6143,
       6544,
       0
      ]
     }
    ]
   }
  },
  "arcs": [],
  "transform": {
   "scale": [
    0.000020651319451945148,
    0.000020217245084508508
   ],
   "translate": [
    106.7188310623,
    -6.3060956581
   ]
  },
  "bbox": [
   106.7188310623,
   -6.3060956581,
   106.9253236055,
   -6.1039434245
  ]
 }
}

Last updated