Imprastraktura

Ang mga lokasyon ng lokal na imprastraktura kabilang ang mga flood gates, bomba at daanan ng tubig.

Format ng Kahilingan

URL Parameter

Paglalarawan

Format

Required

type

Anong uri ng imprastraktura ang nais naming ilista? (isa safloodgates, pumps, waterways)

String

Yes

Query Parameter

Paglalarawan

Format

Required

city

Aling lungsod ang nais nating ibalik ang mga imprastraktura? (isa sa bdg, jbd, sby)

String

No

format

Aling format ang dapat nating ibalik? (isa sa json, defaults to json)

String

No

geoformat

Anong format ang dapat gamitin ng geographic results o ang resulta sa heyograpiya (isa sa topojson, geojson defaults to topojson)

String

No

KUMUHA /infrastructure/:type

Ibalik ang isang listahan ng mga bomba sa Quezon CIty at Pampanga.

curl "https://data.petabencana.id/infrastructure/pumps?city=jbd"

Ang mga resulta ay ang mga sumusnod:

{
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "type": "Topology",
  "objects": {
   "output": {
    "type": "GeometryCollection",
    "geometries": [
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "PA Marina"
      },
      "coordinates": [
       7164,
       7352,
       0
      ]
     },
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "Pompa Waduk Setia Budi Barat"
      },
      "coordinates": [
       5312,
       5077,
       0
      ]
     },
     // etc. etc. //
     {
      "type": "Point",
      "properties": {
       "name": "Pompa UP Senen"
      },
      "coordinates": [
       6143,
       6544,
       0
      ]
     }
    ]
   }
  },
  "arcs": [],
  "transform": {
   "scale": [
    0.000020651319451945148,
    0.000020217245084508508
   ],
   "translate": [
    106.7188310623,
    -6.3060956581
   ]
  },
  "bbox": [
   106.7188310623,
   -6.3060956581,
   106.9253236055,
   -6.1039434245
  ]
 }
}

Last updated