Baha/Timeseries

Serye ng oras ng mga lugar na binabaha (tingnan ang dokumentasyon ng Floods endpoint), na itinanghal bilang bilang ng mga lugar na apektado ng baha bawat oras sa loob ng tinukoy na panahon. Ang bilang ay naitala kasama ang isang oras-oras na timestamp sa format na ISO8601 sa UTC + 0.

Sa kasuluuyan ang datos na ito ay magagamit lamang para sa Quezon City at Pampanga.

Format ng Kahilingan

Query Parameter

Paglalarawan

Format

Required

start

Oras ng pagsisimula para sa panahon ng serye ng oras.

String in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ

Yes

end

Oras ng pagtatapos para sa panahon ng serye ng oras

String in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ

Yes

Tandaan na ang time zone ay dapat na tinukoy bilang +/- Ang offset ng UTC na mangangailangan ng pag-encode ng character na HTML (hal. +0700 nagiging% 2B0700).

Kumuha /floods/timeseries

KUMUHA /floods

Ilista ang lahat ng mga lugar na binabaha sa Quezon City at Pampanga na may flood gauge ng 1 o mas mataas

curl "https://data.petabencana.id/floods/timeseries?start=2017-11-20T11%3A00%3A00-0500&end=2017-11-20T15%3A00%3A00-0500"

Ang mga resulta ay ang mga sumusnod:

  {
    "statusCode": 200,
    "result": [
      {
        "ts": "2017-11-20T16:00:00.000Z",
        "count": "0"
      },
      {
        "ts": "2017-11-20T17:00:00.000Z",
        "count": "0"
      },
      {
        "ts": "2017-11-20T18:00:00.000Z",
        "count": "0"
      },
      {
        "ts": "2017-11-20T19:00:00.000Z",
        "count": "0"
      },
      {
        "ts": "2017-11-20T20:00:00.000Z",
        "count": "0"
      }
    ]
  }

Last updated