HTTPS

Ang pag-access sa lahat ng mga API sa HTTPS ay sapilitan. Ang mga kahilingan na sinimulan sa HTTP ay agad iaangat sa HTTPS.

Last updated