Mga Uri ng Nilalaman

Bilang default ibinabalik ng MapaKalamidad API ang JSON para sa lahat ng mga tawag at inaasahan ang POST requests na ibigay ang mga na-format na katawan ng JSON maliban na lamang kung payuhan. Ginagamit ang pag-encode ng UTF-8 sa lahat ng mga kahilingan at tugon.

Kung saan ibinabalik ang Geographic data na mai-encode bilang TopoJSON bilang default. Sinusuportahan din ang GeoJson kung kinakailangan, sa pamamagitan ng pagbibigay.format=topojson in the API call. More details of this can be found in the specific API route documentation. In addition to TopoJSON and GeoJson we provide a public feed of real-time flood information using theCommon Alerting Protocolstandard.

Last updated