API

Nagbibigay ang MapaKalamidad Data API ng iilang endpots upang makipag-ugnayan sa system. Ang mga ito ay buod sa ibaba, ang buong detayle ng mga endpoints kasama ang mga nagawang halimbawa ay matatagpuan sa mga sumusunod na pahina:

Buod ng mga Endpoints

Ang mga detalye ng bawat endpoint ay ang mga sumusunod:

Paglalarawan

Pamamaraan

Protected

/cards

GRASP Cards

GET,PUT

Yes

/cities

Cities

GET

No

/feeds

Feeds

GET,PUT

Yes

/floodgauges

Flood Gauges

GET,PUT

No

/floods

Floods

GET

Partial

/floods/archive

Floods Archive

GET

No

/floods/timeseries

Floods Time Series

GET

No

/infrastructure

Infrastructure

GET

No

/reports

Reports

GET

No

/reports/archive

Reports Archive

GET

No

/reports/timeseries

Reports Time Series

GET

No

/stats/*

Summary Statistics

GET

No

Last updated