Feeds

Gumagamit ang MapaKalamidad ng mga data feed mula sa mga iilang third party sources. Pinapayagan ng endpoint na ito ang paglikha ng data sa system para sa mga awtorisadong gumagamit. Tandaan: Kinakailangan ang pagpapatunay upang ma-post ang data sa pamamagitan ng /feeds endpoint.

POST /feeds/qlue

Magdagdag ng isang ulat sa system mula sa Qlue. Sinusuportahan ang mga sumusnod na katangian para sa mga ulat ng Qlue:

Katangian

Paglalarawan

Format

Required

post_id

Natatanging tagatukoy ng Qlue para sa ulat

Integer

Yes

created_at

Petsa at oras ang card ay nilikha

Date (ISO 8601)

Yes

title

Ang Pamagat ng ulat na iniharap

String

No

text

Paglalarawan ng kaganapan sa kalamidad

String

No

image_url

URL na nauugnay na imahe

String

No

qlue_city

Mula sa aling lungsod ang nabuong ulat (dapat ay isa saQuezon City, Pampanga

String

Yes

disaster_type

Anong uri ng sakuna ang naiuulat (sa kasulukuyanbaha lamang ang suportado)

String

Yes

location

Lugar ng heograpiya ng kaganapan ng kalamidad

Lat/Long in ESPG:4326

Yes

Here is a simple call to POST a new Qlue report:

curl -X POST -H "X-Api-Key: API_KEY_GOES_HERE" -d '{
  "post_id":1234567802,
  "created_at":"2016-12-09T11:32:52.011Z",
  "image_url":"http://myimg",
  "qlue_city":"jabodetabek",
  "disaster_type":"flood",
  "text":"A big flood",
  "location": {
    "lat": -6.149531,
    "lng": 106.869342
  }
}' "https://data.petabencana.id/feeds/qlue"

Matagumpay na nagawa ang ulat:

{
 "post_id": 1234567802,
 "created": true
}

Ang kahilingan ay matagumpay subalit mayroon nang ulat:

{
 "post_id": 1234567802,
 "created": false,
 "message": "1234567802 already exists in reports table"
}

Last updated