Pag-bebersyon

Ang API ay naka bersyon sa version string na nakatukoy sa batayang URL na maaring madagdagan mula sa iba pang mga API.

Palaging hinihikayat ang paggamit ng pinakabagong magagamit na API.

Ang mga pagbabago ay kinokonsiderang katugma pabalik at hindi mangangailangan dagdagan ang string version.

  • Pagdagdag ng mga pag-aari sa mga bagay ng JSON

  • Pagdagdag ng mga bagong parameter

  • Pagbabago ng bilang ng mga bagay sa iisang listing request;

  • Ang istraktura o haba ng mga identifier na nabuo ng API

  • Ang pagbabago ng mga maling mensahe

Ang mga pagbabagong ito ay itinuturing na backwards incompatible o hindi tugmang paurong, at kakailanganin ang version string na madagdagan:

  • Ang pagtanggal ng mga pag-aari ng mga bagay ng JSON;

  • Pagbabago ng istraktura ng URL ng API

Ang kasulukuyang bersyon ay v1

Last updated